Vaše společnost patří mezi nejlepší ve svém odboru. Můžete říci, zda se pyšní nějakým zajímavým oceněním, a čeho si Vy osobně vážíte?
Jsme příliš malá firma na to, abychom se účastnili různých žebříčků nebo soutěží, ale i přesto jsme pyšní na všechny dosažené úspěchy. Naše společnost je velmi dobře známá na evropském trhu a během posledních let jsme měli tu možnost prezentovat naše letadla a služby na celosvětových výstavách v Dubaji, Singapuru, Atlantě, Moskvě či Ženevě. Největším oceněním je však pro nás spokojený zákazník.

Přinese rok 2010 nějaké novinky a zajímavosti pro Vaše klienty a obchodní partnery?
Určitě ano – bez přestání zvyšujeme kvalitu služeb a snažíme se přinášet klientům stále něco nového. V listopadu jsme např. založili sdružení CEPA, zaměřené na podporu privátního letectví ve střední Evropě. Momentálně se chystáme na konferenci o business letectví rovněž ve střední Evropě, která se bude konat 22. – 23. dubna v Praze. Jedná se o jedinečnou událost, na níž se
setkají letečtí odborníci z celého světa.

Business – kdo je podle Vás vítězem v businessu?
Zaujalo mě již mnoho špičkových manažerů, a to nejen svou pracovitostí a zápalem pro věc, ale i postoji a netradičními přístupy k řešení problémů. Jedním z nich je Oprah Winfrey, která i v období krize myslí na své zaměstnance a dopřála jim výjimečnou dovolenou ve slunečném Španělsku za několik milionů dolarů. I když se to může zdát jako vyhazování peněz, opak je pravdou.
Před koncem roku ji totiž opět čekají diskuze s odbory… a kdo by jen mohl být nespokojen s tak ohleduplným a starostlivým zaměstnavatelem?

Your company is among the best in its field. Could you say whether it boasts any important awards and what you personally appreciate?
Our firm is too small to participate in various competitions and rankings, but nevertheless we are proud of all our achievements. Our company is very well known on the European market and during the past years we have had the opportunity to present our aircrafts and services at global exhibitions in Dubai, Singapore, Atlanta, Moscow and Geneva. However, the best appreciation for us is a satisfied customer.

Will 2010 bring any innovations and attractions to your clients and business partners?
Definitely – we are constantly increasing the quality of our services and strive always to present innovations to our clients. In November, we set up an association, CEPA, aimed at promoting private aviation in Central Europe. Currently we are preparing for a conference on business aviation, also in Central Europe, which will take place in Prague on 22nd – 23rd April. This is a unique event which brings together airline experts from the whole world.ň

Business – who in your opinion is the winner in business?
Many top managers have held my interest, not only by their diligence and enthusiasm for one thing, but also by their attitudes and non-traditional approaches to problem solving. One of these is Oprah Winfrey who, even in times of crisis, thinks of her employees and grants them vacations in sunny Spain for several million dollars. Although it may seem like throwing away money, the opposite is true. Because, before the end of the year, she will face discussions with the Unions again… and who could be dissatisfied with such a caring and concerned employer?

IMG_9947